• deskundigheid
 • servicegericht
 • vriendelijkheid

Privacy verklaring


2moso B.V., gevestigd aan Zwarte Zee 2, 3144 DE Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zwarte Zee 2
NL-3144 DE Maassluis
info@2moso.com

R. Knierim is de Functionaris Gegevensbescherming van 2moso en te bereiken via info@2moso.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

2moso verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer.

Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van het type relatie: klant, leverancier, personeel, prospect, pers, enzovoort. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen indien u hierover vragen heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

2moso kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • foto’s waarbij uw gezicht te zien is (denk hierbij aan foto’s die op een cv staan)
 • lidmaatschap vakbond
 • burgerservicenummer (BSN)
 • kredietwaardigheidscheck.

Bij 2moso is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten wij uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van het type relatie: klant, leverancier, personeel, prospect, pers, enzovoort. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen indien u hierover vragen heeft.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegeve ns hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@2moso.com o.v.v. Privacywet. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2moso verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • 2moso verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

2moso neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2moso) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

2moso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mocht u hierin inzicht willen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@2moso.com o.v.v. Privacywet.

Delen van persoonsgegevens met derden

2moso deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 2moso blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 2moso uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

U kunt hierbij o.a. denken aan:

 • boekhouder/belastingdienst
 • nieuwsbrieven systeem
 • website 2moso

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2moso gebruikt functionele, analytische en sociale cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 2moso gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren, maar ook om bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen te onthouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven en Google voor het meten van webstatistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2Moso en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2moso.com o.v.v. Privacywet.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2moso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@2moso.com o.v.v. Privacywet.

{30052018}

Inloggen

 


Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder uw e-mail adres in. U ontvangt van ons een email waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

 
Winkelwagen

uw winkelwagen is leeg